Výroba kalendárov - cenník
Kalendáre z vlastných fotografií
Veľkosť a typ kalendára
Výber papiera

Bez zadnej kartónovej strany
S kartónovou zadnou stranou
Kartón. zadná strana s potlačou

Výber dizajnu kalendára
Cena
Všetky ceny sú uvedené s DPH.

*grafiku nahráte v ďalšom kroku
V akom formáte mám poslať fotografie?